Rreth Nesh

Kreu

Rreth Nesh

GMK Auditing Shpk

Pse të zgjidhni GMK Auditing

GMK Auditing Shpk ka operuar në treg që nga viti 2007

Me adresë në Tiranë Rruga Don Bosko,Kompleksi MEILD e themeluar si Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar më date 01/02/2019. Shoqëria ka operuar në treg me shërbimet e kontabilitetit dhe konsulencën fiskale nga viti 2007 deri me 31/01/2019 në formën ligjore. Person Fizik dhe nga 01/02/2019 ka ndryshuar formën ligjore në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar duke e shtuar aktivitetin e saj ne fushën e Auditimit Ligjor të pasqyrave financiare dhe në ofrimin e kurseve trajnimi dhe formimi profesional në fushën e ekonomisë për “Kontabilitet praktik dhe financa 5” Stafi i shoqërisë është i përbërë nga Auditues Ligjor, Kontabilist, Ekspert fiskal dhe Jurist. Të gjithë i bashkon profesionalizmi dhe eksperienca në fushat përkatëse. .

Mbajtje e kontabilitetit te informatizuar me Financa 5 online. Hartimi dhe deklarimin elektronik në sistemin e tatimeve (QKB) Veprime me bankat (depozitim transfertash, kalim pagash,etj) Veprime me Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore (hartim dhe dorzimin i listëInfove për paaftësi afatshkurter,dhe leje lindje) ,Veprime për taksa dhe tarifat vendore ,Veprime me Doganën, Mbyllje të pasqyrave financiare vjetore dhe sipas kerkesës se drejtimit të biznesit ,Konsulencë për legjislacionin tatimor,doganor,taksa dhe tarifa vendore Auditim Ligjor të pasqyrave financiare vjetore të të gjitha subjekteve private të cilat nuk janë pjesë e mbajtjes së kontabilitetit pranë studios së shoqërisë

Deklarime mujore (deklaratë e të punësuarve rishtaz, listëInfo e sigurimeve shoqërore deklaratë e tatimit në burim) elektronik në sistemin e tatimeve Hartim dhe deklarim i deklaratës vjetorë të të ardhurave. Deklarimin elektronik të inventarit në sistemin e tatimeve

Hartim dhe deklarim elektronik i deklaratës vjetore të të ardhurave Kurse trajnimi dhe formimi profesional, në fushën e ekonomisë për “Kontabilitet Praktik dhe Financa 5”.Njohur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë me Liçencë LN-6056-10-2018

ARTIKUJ & INFORMACIONE

Zonë e dedikuar dhënies së informacioneve dhe artikujve informues rreth pyetjeve të ndryshme për bazën ligjore të mbajtjes së kontabilitetit.

23 Prill, 2020

Deklarimi i te ardhurave personale mbi 2 milione leke shtyhet ne 31 korrik

21 Prill, 2020

Zyrtarizohet vendimi, bizneset e vogla nuk do të paguajnë tatim fitim

20 Prill, 2020

Ftesë për tatimpaguesit për përditësim të të dhënave të aktiviteteve

Karakteristikat Tona

Perse Ne ?

01
Praktika Primare Te Kontabilitetit

Praktikat e kontabilistëve të dalluar shquhen për vëmendjen e kujdesshme në detaje, duke siguruar efikasitetin më të lartë në menaxhimin financiar.

02
Efikasitet & Besim

Duke zbatuar praktikat e kontabilistëve të dalluar, bizneset mund të arrijnë rezultate të dëshiruara, përfshirë rritjen e rentabilitetit dhe stabilitetin financiar.

03
Rezultate te Deshiruara

Kontabilistët e dalluar shquhen për ofrimin e zgjidhjeve të personalizuara që jo vetëm përmbushin, por shpesh herë tejkalojnë pritjet e klientëve, duke ofruar në mënyrë të qëndrueshme rezultate të dëshiruara.

Vendndodhja Jone

DonBosko, Tiranë

Email

info@gmkauditing.al

Nr : Telefoni

+355 (0)672020194

GMK Auditing

Mirë se vini te GMK AUDITING - Partneri Juaj i Besueshëm Financiar! Tek GMK AUDITING, kuptojmë që çdo vendim financiar ka rëndësi. Me ekspertizën dhe predikimin tonë, jemi këtu për të ju udhëzuar në rrugën tuaj drejt suksesit financiar. Si firma kryesore e kontabilistëve, ofrojmë një gamë të gjerë të shërbimeve të personalizuara për të përmbushur nevojat tuaja të veçanta.

Newsletter

© GMK Auditing. All Rights Reserved.

Designed by White Desk